พื้นฐานการสกัด DNA ด้วย Magnetic DNA Purification ตอนที่ 3

Solid Phase Support Systems แบบเดิมนั้นเป็นลักษณะเรซิ่นหรือซิลิก้าบรรจุอยู่ในคอลัมน์(column) ซึ่งเรซิ่นหรือซิลิก้านี้ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนประจุลบ พวกมันมีรูพรุนและยอมให้สารละลายไหลผ่านได้ แต่คอลัมน์ที่เป็นโซลิดเฟสที่แบบนี้ต้องอาศัยแรงปั่นเหวี่ยง(centrifugation) เพื่อบังคับให้สารละลายไหลผ่าน เมื่อไม่นานมานี้จึงมีการใช้อนุภาคแม่เหล็กเป็นระบบโซลิดเฟสแบบเคลื่อนที่ (mobile solid-phase support systems) มาใช้ในการจับ DNA,

ตรวจ GMO จะเลือกเทคนิค PCR หรือ Real time PCR ดี ?

ในบทความนี้ผมได้รวบรวมข้อมูลและประเด็นที่น่าสนใจ เพื่อที่จะช่วยให้ผู้ที่กำลังศึกษาข้อมูลในการ set lab ตรวจ GMO ทั้งเรื่อง เอกสารอ้างอิง ขั้นตอนการทำงาน รูปแบบการแปลผล รวมถึงการประมาณการลงทุน และราคาต่อตัวอย่าง เป็นต้น ผมหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นประโยชน์ ไม่มากก็น้อยครับ

พื้นฐานการสกัด DNA ด้วย Magnetic DNA Purification

การสกัดกรดนิวคลีอิกให้บริสุทธิ์ด้วยแม่แหล็ก (Magnetic nucleic acid purification) การสกัด DNA หรือ RNA ด้วยแม่เหล็กให้บริสุทธิ์ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของอนุภาคซุปเปอร์พาราแมกเนติกในระดับไมโครหรือนาโน อนุภาคเหล่านี้มักจะสังเคราะห์จาก iron oxide กับสารแม่เหล็ก (magnetite)(Fe3O4)

เลือกวิธีการสกัด DNA แบบไหนดี

ลูกค้าหลายท่านยังคงปวดหัวว่าจะเลือกวิธีการสกัด DNA แบบไหนดี ที่จะเหมาะกับ Lab ตัวเอง ผมขอเสนอความคิดเห็นส่วนตัว ไว้ให้ท่านได้ลองปรับใช้ในการตัดสินใจเลือกนะครับ เราสามารถแบ่งกลุ่มวิธีการสกัด DNA ได้คราวๆ 3 กลุ่ม คือ 1.

Get in Touch with BioEntist