ทำไมคุณต้องเลือกใช้วิธีการเตรียมตัวอย่าง DNA ด้วยระบบอัตโนมัติ โดย OPENTRONS

(Why You Should Automate Nucleic Acid Preparation) การเตรียมสกัดกรดนิวคลีอิคให้บริสุทธิ์ หรือ Nucleic acid isolation ถือเป็นเทคนิคพื้นฐานสำคัญที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล และผลที่ตามมาในการทดลองขั้นตอนอื่น ๆ

Human Genomics การอ่านลำดับพันธุกรรมสายยาว มีประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรคในคนหรือไม่

โครงสร้างที่มีการปรับเปลี่ยน (Structural variants (SV)) ในจีโนมของมนุษย์ มีความยาวประมาณ 1,000 base pairs เป็นที่รู้กันว่ามีความสำคัญหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับโรคหลายโรค เช่น ออทิสติก, โรคอ้วน, schizophrenia, และมะเร็ง

เทคนิคสำคัญขั้นตอนแรกสุดของการทำ DNA Sequencing โดย Revolugen (RevoluGen is at the strategic entry point for DNA sequencing)

เรามาเริ่มจากการทำความรู้จักกับเทคโนโลยีการแยกและการทำให้บริสุทธิ์ของกรดนิวคลีอิกกันก่อน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “nucleic acid isolation and purification (NAIP) technologies” เทคโนโลยีนี้เป็นพื้นฐานแรกที่สำคัญและนำไปสู่การทดสอบและการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยที่หลากหลาย รวมถึงกระบวนการหาลำดับพันธุกรรมแบบ long-read sequencing ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ เทคโนโลยีในการหาลำดับพันธุกรรมแบบ

เทคโนโลยี Nanopore sequencing, bioinformatics และ applications Ep6 : Application – การประยุกต์ใช้ nanopore sequencing : Part 1

การประยุกต์ใช้ Nanopore Sequencing การอ่านลำดับพันธุกรรมสายยาว ความสะดวกในการพกพา และความสามารถในการทำ direct RNA sequencing ของเครื่อง ONT นั้นช่วยในงานได้หลายด้าน (Fig. 5) Fig.

เทคโนโลยี Nanopore sequencing, bioinformatics และ applications Ep5 : การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analysis : Part 2

การตรวจหา DNA/RNA modifications เครื่อง ONT สามารถตรวจหาเบสที่ถูกดัดแปลง DNA/RNA modifications บางประเภทได้โดยตรง โดยการสังเกตความแตกต่างของสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงจากเบสที่ไม่เกิดการดัดแปลง (Fig. 4, รูปตรงกลาง) แม้ว่าความละเอียดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่ากำลังอ่านข้อมูลระดับปริมาณมาก (bulk

เทคโนโลยี Nanopore sequencing, bioinformatics และ applications Ep4 : การวิเคราะห์ข้อมูล Data Analysis : Part 1

การวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) เมื่อใช้ข้อมูลจาก ONT ได้ผ่านการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง (Fig. 4). นอกเหนือจากการเก็บข้อมูลภายในและการใช้รูปแบบเฉพาะทางแล้ว การวิเคราะห์ด้วย ONT ส่วนมากจะเน้นไปที่การใช้สัญญาณ ionic current เพื่อจุดประสงค์บางอย่าง เช่น

Get in Touch with BioEntist