เทคนิคสำคัญขั้นตอนแรกสุดของการทำ DNA Sequencing โดย Revolugen (RevoluGen is at the strategic entry point for DNA sequencing)

เรามาเริ่มจากการทำความรู้จักกับเทคโนโลยีการแยกและการทำให้บริสุทธิ์ของกรดนิวคลีอิกกันก่อน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “nucleic acid isolation and purification (NAIP) technologies” เทคโนโลยีนี้เป็นพื้นฐานแรกที่สำคัญและนำไปสู่การทดสอบและการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยที่หลากหลาย รวมถึงกระบวนการหาลำดับพันธุกรรมแบบ long-read sequencing


ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ เทคโนโลยีในการหาลำดับพันธุกรรมแบบ long-read sequencing นั้น มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เรียกได้ว่ากำลังจะเทียบเท่ากับคู่แข่งเทคโนโลยีในการหาลำดับพันธุกรรมแบบ short-read sequencing แต่อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีในการหาลำดับพันธุกรรมแบบ long-read sequencing ยังไม่สามารถเหนือกว่าได้อย่างชัดเจนในแง่ของความแม่นยำในการอ่านลำดับ (Base reading accuracy) ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่แน่นอนในการแปลงข้อมูลของลำดับนิวคลีโอไทด์เมื่อมีจำนวนซ้ำติดกัน 3 – 10 ซ้ำ ในการอ่านลำดับพันธุกรรมสายยาว แต่อย่างไรก็ตามความสามารถในการอ่านลำดับพันธุกรรมแบบ long-read sequencing นั้นให้ผลการจัดลำดับที่ดีกว่า ในแง่การวินิจฉัยทางคลีนิคที่ต้องมีการจัดลำดับจีโนมทั้งหมด (Whole genome sequencing)
จากการที่เทคโนโลยีในการหาลำดับพันธุกรรมแบบ long-read sequencing มีการพัฒนาในเรื่องของความแม่นยำในการอ่านลำดับนั้น (โดยเฉพาะผู้ศึกษา de novo assembly) ส่งผลให้เทคโนโลยีนี้กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้งานที่มองหาการอ่านลำดับที่หลากหลาย อย่างการศึกษาโครงสร้างที่ซับซ้อน (complex structural variation), RNA isoforms รวมถึง epigenetic signals จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีนี้ครอบคลุมงานหลายด้านของวิทยาศาสตร์ทั้งวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รวมถึงการวิจัยทางการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการแพทย์


ในความก้าวหน้าทางวิทยาศาตร์นั้นขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่ล้ำสมัยด้วยเช่นกัน โดยเทคโนโลยีการสกัดกรดนิวคลีอิกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะจากแบรนด์ “Revolugen” อย่างผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า “Fire Monkey” จะช่วยให้สามารถสกัดสายดีเอ็นเอที่มีความยาวเพิ่มมากขึ้นและมีขั้นตอนการสกัดที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งได้มีการนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านวินิจฉัยโรค การตัดต่อทางพันธุกรรมในการเกษตร การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมด้วย CRISPR – Cas9 ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ได้ลำดับดีเอ็นเอที่สายยาวมากพอที่ส่งผลให้การวินิจฉัยมีความแม่นยำยิ่งขึ้น ด้วยการวิเคราะห์จีโนมที่ตรงกับจีโนมเป้าหมาย ทั้งในโรคมะเร็งและโรคอื่นๆ อีกทั้งสามารถเปรียบเทียบจีโนมของจุลินทรีย์ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ติดตามการระบาดของโรคและจัดกาการดื้อของยาปฏิชีวนะได้ ซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะทำให้คุณได้เป็นส่วนหนึ่งในความก้าวหน้าของการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยนี้ไปด้วยกัน


For Reference: https://revolugen.co.uk/market-applications/dna-sequencing.html
Translated by: Ploi Prompron