บริษัท ไบโอเอนทิสท์ จำกัด – ก่อตั้งเมื่อปี 2556 มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้าน biomaterials  โดยทางบริษัทฯ ได้ทำการผลิตและรวบรวมสินค้ากลุ่ม biomaterial เช่น Bioentist Magtec DNA/RNA Purification, Spin-column base DNA/RNA extraction, PCR, qPCR, RPA (Recombinase Polymerase Amplification), Next-Generation sequencing รวมถึงอุปกรณ์, สารเคมี, และเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ

นอกจากนี้ทางบริษัทฯพร้อมที่จะมอบข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการ โดยได้มีการจัดอบรม สัมมนา โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสนับสนุนการทำงานทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปได้อย่างถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และประสบความสำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น

 • BE-ST-001 #Bioentist Magtec DNA Extraction Bead Starter Set
  THB 5,500
  x1 1000 ul Bioentist Magtec DNA extraction bead
  x1 Magnetic Separation Rack for 1.5 ml microtube (Single)
  x1 Standard DNA Extraction Protocol
 • BE-ST-002 #Bioentist Magtec DNA/RNA (Virus) Extraction Bead Starter Set
  THB 5,800
  x1 1000 ul Bioentist Magtec DNA/RNA (Virus) extraction bead
  x1 Magnetic Separation Rack for 1.5 ml microtube (Single)
  x1 Standard DNA/RNA (Virus) Extraction Protocol
 • BE-ST-003 #DNA Clean Bead Starter Set
  THB 5,000
  x1 1000 ul VAHTS DNA Clean Bead
  x1 Magnetic Separation Rack for 1.5 ml microtube (Single)
  x1 Standard DNA Clean Up Protocol
  x1 Standard DNA Size Selection Protocol
 • BE-ST-004 #RNA Clean Bead Starter Set
  THB 6,000
  x1 1000 ul VAHTS RNA Clean Bead
  x1 Magnetic Separation Rack for 1.5 ml microtube (Single)
  x1 Standard RNA Clean Up Protocol
  x1 Standard RNA Size Selection Protocol

Get in Touch with BioEntist