พื้นฐานการสกัด DNA ด้วย Magnetic DNA Purification ตอนที่ 1

การสกัดสารพันธุกรรมหรือกรดนิวคลีอิกนั้นมีความไม่แน่นอนสูง เพราะ DNA นั้นบอบบางและฉีกขาดง่าย ส่วน RNA ก็ยิ่งบอบบางและฉีกขาดกว่านั้นอีก มีชุดน้ำยาจำนวนมากออกแบบมาเพื่อใช้ในงานนี้ แต่ปัญหาคือแต่ละครั้งที่สกัด DNA,RNA ก็ยังสกัดได้ในปริมาณไม่เท่ากัน บางครั้งได้ไม่มากพอหรือมีความบริสุทธิ์ไม่สูงพอ ห้องปฏิบัติการแต่ละแห่งมีวิธีการแตกต่างกัน เป้าหมายการทดลองก็แตกต่างกัน

มันเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดถ้าจะต้องมาเปลี่ยนชุดน้ำยาสกัดสารพันธุกรรมที่ใช้อยู่แล้วเป็นประจำ เพราะด้วยความเคยชินและอาจเคยใช้ชุดน้ำยานี้ในการตีพิมพ์ผลงานก่อนหน้านั้นอยู่แล้ว หรืออีกแง่หนึ่งคือคุณอาจไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีอิสระที่จะลองวิธีใหม่ๆ

อย่างไรก็ตามถ้าคุณพบว่าการสกัด DNA, RNA ของคุณได้ความบริสุทธิ์ต่ำ คุณอาจจะต้องเริ่มศึกษาวิธีการให้ละเอียดมากขึ้น ทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือที่คุณมี แล้วเริ่มคิดวิธีสกัด DNA, RNA ของคุณใหม่

ถึงแม้ว่าวิธีการสกัด DNA, RNA ที่คุณใช้ในปัจจุบันจะมีประสิทธิภาพเพียงพอและพอใช้งานได้ในการทดลองของคุณ การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่นการทำให้บริสุทธิ์ด้วย Magnetic DNA Purification จะไปช่วยเพิ่มความจำเพาะในการสกัด ลดเวลาในการสกัด สกัดได้ปริมาณมากขึ้น และใช้กับเครื่องมืออัตโนมัติได้อีกด้วย

การสกัด DNA, RNA และการทำให้ DNA, RNA บริสุทธิ์ เป็นขั้นตอนพื้นฐานในห้องปฏิบัติการสมัยใหม่ ซึ่งส่วนมากจะสกัดเพื่องานเทคโนโลยีการหาลำดับพันธุกรรม (DNA Sequencing) ที่ราคาสูงมาก หมายความว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องสกัดสารพันธุกรรมให้มีความบริสุทธิ์สูงและมีคุณภาพสูงในทุกๆครั้ง

นอกจากนี้ความตื่นตัวของนาโนเทคโนโลยีในทศวรรษที่ผ่านมา ได้ทำให้มีพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยทางชีวการแพทย์แบบใหม่ และค้นพบวิธีใหม่ในการแยกกรดนิวคลีอิก ทำให้ความสามารถในการวินิจฉัยโรคมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันการเก็บตัวอย่างและการวินิจฉัยสามารถเกิดขึ้นได้ในห้องปฏิบัติการเดียวกัน โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเก็บตัวอย่างแล้วต้องส่งไปตรวจการวินิจฉัยอีกห้องปฏิบัติการเหมือนในสมัยก่อน

ตัวอย่างนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของประโยชน์ที่ได้รับ การวินิจฉัยที่ทำได้รวดเร็วมากขึ้น เป็นที่สนใจของตลาดในปัจจุบัน และยังมีพื้นที่ให้สำหรับความสร้างสรรค์ใหม่ๆและยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

MAGTEC, NANO MAGNETIC BEADS FOR VIRUS EXTRACT DNA/RNA, BIOENTIST, THAILAND

MAGNETIC STAND, FG BEADS, JAPAN